Στέφανος Τραχανάς, Το φάντασμα της όπερας

Ένα μικρό απόσπασμα από ένα συνοπτικό, αλλά και πλήρες σε ιδέες, βιβλίο για την επιστήμη και την αξία της.

Μαθητής: Λέτε επομένως ότι η επιστήμη είναι “ενοχλητική” σε όλα τα εξουσιαστικά συστήματα γιατί καλλιεργεί και ενθαρρύνει έναν τρόπο σκέψης που δεν είναι επιδεκτικός χειραγώγησης.
Δάσκαλος: Αυτό ακριβώς λέω. Διότι αν έχεις προσβληθεί από το μικρόβιο της αμφιβολίας και θεωρείς ότι δεν υπάρχουν “ευγενείς αλήθειες” που εξαιρούνται από την υποχρέωση να υποβάλλονται σε εμπειρικό έλεγχο, τότε μάλλον δεν είσαι κατάλληλος πολίτης για τέτοια συστήματα. Το αντιδογματικό πνεύμα και ο έλλογος σκεπτικισμός που χαρακτηρίζουν την επιστήμη -περισσότερο τη θεμελιώδη επιστήμη και λιγότερο την εφαρμοσμένη- δεν θα γίνουν ποτέ του “συρμού”, αγαπητέ μαθητή μου. Θα είναι πάντα στο περιθώριο.

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.